Cryo membrana

MCRYO

Cryo membrana veličine L (34x42 cm) za cryo terapiju ,jednokratna. Štiti kožu od zamrzavanja. Postavlja se kao barijera u tretmanima cryo terapije između sonde i kože.

Cijena €:7,96 €

Fotografije

cryo.membranaCryo sonda